Languages

ELZA - archivy

ELektronické Zpracování Archiválií (ELZA)

Software pro pořádání archiválií vytvořený v rámci programu BETA Technologické agentury ČR. Vývoje software ELZA se naše společnost LightComp v.o.s. aktivně účastní a jsme připraveni poskytovat archivům podporu při zavedení a provozu tohoto software.

Aktuálně

Dne 21.2.2017 úspěšně proběhlo předání programu ELZA do rukou MV ČR viz článek na stránkách TA ČR.

Co může archivům nabídnout společnost LightComp?

ELZA jako služba

Aplikaci ELZA je možné využívat jako službu. V takovém případě je kompletní zodpovědnost za provoz ELZA přenesena na LightComp. Od archivu není vyžadován nákup a provoz serveru, zároveň při této variantě automaticky LightComp zajišťuje archivu vždy aktuální stabilní verzi software ELZA a provozuje aplikační server.

Cena

Jsme si vědomi, že cena je u každého projektu jedním ze základních aspektů. Pro její stanovení však musíme vždy nejprve porozumět Vašim individuálním požadavkům a teprve následně jsme schopni poskytnou konkrétní nabídku. Neváhejte nás proto prosím kontaktovat.

Kontakt

V případě zájmu či případných dotazů nás prosíme kontaktujte pomocí emailu elza-podpora@lightcomp.cz. Rádi zodpovíme Vaše dotazy, případně vstoupíme do vzájemné užší diskuse.

Zkušební instalace ELZA

V případě zájmu se můžete registrovat a tím požádat o vytvoření a konfiguraci přístupu do vzorové instalace ELZY. K tomuto kroku slouží formulář na stránkách Konference ELZA.

Další informační zdroje