Languages

eDoklady Účetní

eDoklady Účetní (elektronické účetní doklady) je počítačový systém pro novodobou práci s účetními doklady. Snažíme se o komplexní řešení tzn. od propracovaného vstupu papírových dokladů do elektronického systému, až po sdílení a automatické předávání dokladů mezi více lidmi.

Objednat

Zkušební verze