Languages

Software development

Our business activities include the development of custom software. We develop and implement both one-off and long term projects. Takovými projekty jsou například tvorba a provoz menších a středních informačních systémů. Charakter řešených úloh může být od čistě programátorských (např. řešení různých optimalizačních úloh) až po multimediální prezentace na CD.

Technologie

Nezaměřujeme se pouze na jednu technologii. Vždy vybíráme a kombinujeme vývojářské prostředky tak, aby co nejvíce odpovídaly potřebám daného projektu. Cílovou platformou mohou být MS Windows, ale stejně tak Linux.

Naše možnosti jsou široké, neváhejte nás kontaktovat.